CCTV COURSE

Monday, July 24, 2017

නෙට්වර්ක් කරන ක්‍රම

 1. රවුටර් එකක් මාර්ගයෙන් කනෙක්ට කිරීම (බහුවල බාවිතා වෙන ක්‍රමය)  
 2. ADSL මොඩම් එක කෙලින්ම DVR එකට සවි කිරීම 
 3. 3G ඩොන්ගලය මාර්ගයෙන් කනෙක්ට් කිරීම.
රවුටර් එකක් මාර්ගයෙන් කනෙක්ට කිරීම (බහුවල බාවිතා වෙන ක්‍රමය)  
RJ45 ගහන්න තියන පොර්ට් එකට තමයි අපි DVR එක ගහන්න ඕනි ඉතින් රවුටර් එක තියන තැන ඉදල DVR එක ගාවට අදින්න කැට්5 කේබල් එකක් ගන්න. (තියන දුර මැනගෙන ගිහින් කොම්පුටර් පාර්ට්ස් තියන කඩේකින් ඉල්ලන්න ඕනිම දුරකට එයාලා කේබල් එක හදලා දෙනවා මතක තියා ගන්න මේ කේබල් එක උපරිම මිටර් 90 ක් විතර තමා දුර අදින්න පුළුවන් ඊට වඩා ගියොත් ඩේටා ඩ්‍රොප් වෙනවා ). දැන් රවුටර් එකට ගහපු කේබල් එක DVR එකේ සවි කරන විදිය පල ලෙහා රුපසටහනින් බලන්න 


ඔන්න ඔය පින්තුරේ NET කියලා ගහලා තියන පොර්ට් එකට තමා කේබල් එක ගහන්න ඕනි
DVR එකට ගහලා තියන මවුස් එක රයිට් කිලික් කරාම DVR එකේ මෙනු එක දිග ඇරෙනවා එකෙන් Main Menu  කියන ඔප්ෂන් එක තෝරන්න එහෙම නැත්නම් DVR තියනවා Menu කියලා බට්න් එකක් එක ඔබන්න එතකොට මේ වගේ ස්කිර්න් එකක් එනවා ඕකෙන් ADVANCED බට්න් එක උඩ ක්ලික් කරලා එකෙන් නෙට්වර්ක් කියන එක තෝරන්න එත කොට පල්ලෙහා ස්කිර්න් එක එනවා 


 • ඔතන TCP/IP කියන මෙනු එකේ STATIC කියන එක සෙලෙක්ට් කරන්ඩ 
 • මීඩියා පොර්ට් එක සහ වෙබ් පොර්ට් තියන විදියටම තියන්න පුළුවන් ඔයාලගේ නෙට්වර්ක් එකේ ඒ පොර්ට් දෙක වෙන Device එක කින් යුස්‌ කරන්නේ නැත්නම් 
 • IP එකට දැනට නෙට්වර්ක් එකේ පාවිච්චි කරන් නැති ඇඩ්රස් එකක් දෙන්න.
 • Subnet Mask & Gateway එක නෙට්වර්ක් එකේ පාවිචිචි කරන විදියටම දෙන්න ( මේ නෙට්වර්ක් එකේ තියන කොම්පුටර් එකක command prompt එකේ  ipconfig කියලා ගැහුවාම එන විස්තර ටික )
හරි දැනට මෙතන වැඩ ටික ඉවරයි අපි දාපු පොර්ට් ටිකයි IP එකයි කොහේ හරි ලියාගන්න  දැන් නෙට්වර්ක් එකට ගහලා තියන කොම්පුටර් එකකින් රවුටර් එකට ලොග් වෙන්න,

රවුටර් එකට ලොග් වෙන්නේ කොහමද ?

අපේ ඉන්ටෙර්නෙට් බ්‍රව්සර් ඇඩ්රස් බාර් එකට රවුටර් එකේ IP ඇඩ්රස් එක ගැහුවාම රවුටර් එකට යන්න පුළුවන් මෙතන තියනවා පුංචි ගයිඩ් එකක් එකෙන් බලාගන්න පුළුවන් රවුටර් එකට ලොග් වෙන විදිය , බහුලව බාවිතා වෙන ZTE රවුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් ෂොට් ටික මම දාන්නම් අනිත් එව්වත් පොඩ්ඩයි වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ සයිට් එකේ තියනවා හැම රවුටර් එකක්ම කොන්ෆිග් කරන්න ගයිඩ් , ඔය විදියටම අපි DVR එකට දීපු IP එකට ගියාම කොම්පුටර් එකේ ඉදගෙනම DVR එක access කරන්නත් පුළුවන්.

Tuesday, July 18, 2017

The iPhone 7 Plus Spider Edition

How to Watch Security Camera Streams on the Internet

CC TV leï j, ùäfhda n,uq - Live

wo wms internet tlgconnect lr, ;sfhkCCTV cams live n,kafk fldfyuo n,uq' fï l%fuka iuyr cam j,   iïmq¾K yeisrùu ;ukag ´ks úÈhg lr.kak mq¨‍jka'

screen shot tlla fukak

yß tfykï wms jefâg nysuq'
 • Google tlg hkak'
 • fï úÈhg search lrkak'
  inurl:"ViewerFrame?Mode="

  inurl:view/view.shtml 
fukak fï ,skala open lr,d n,kak

Tkak Th úÈhg wmsg Internet tlg connect lr, ;sfhk f.dvla camn,kak mq¨‍jkalu ;sfhkjd'

fïjg (inurl:"ViewerFrame?Mode="  ,   inurl:view/view.shtml) lshkafkdorks lsh,d' yel¾jre fï jf.a dorks nyq,j fhdod.kakjd websitejf.a foj,a vulnerable o lsh,d fydhd.kak jf.a foaj,aj,g'

fï lrmq jefâ Hack lsÍula fkfuhs'fï l%fï Thd,;a lr, n,kak' yenehs tl cam tll jeä fj,djla bkak tmd cam tl access lrkak mq¿jka lshkafka iq¿ fohla fkfjhs fka'

fïj;a jev try lr, n,kak'
intitle:”Toshiba Network Camera” user login
site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com
intitle:”sony network camera snc-m1″
intitle:snc-rz30 inurl:home/intitle:”Live View / - AXIS 206M”
inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion”
allintitle:”Network Camera NetworkCamera”
intitle:”WJ-NT104 Main Page”
intext:”MOBOTIX M1″ intext:”Open Menu”
intitle:liveapplet inurl:LvAppl
intitle:axis intitle:”video server”
intitle:”i-Catcher Console - Web Monitor”
intitle:liveapplet
intitle:snc-z20 inurl:home/
intitle:”live view” intitle:axis
intitle:start inurl:cgistart
inurl:view/index.shtml
inurl:view/indexFrame.shtml
inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
inurl:ViewerFrame?Mode=

cctv ගැටළු සහ විසදුම් 2

CCTV ගැටලුවක්

මෙහෙමයි, මට ඕන පොඩි ශොප් එකකට CCTV Camera 2ක් හයි කරන්න. හැබැයි DVR එකක් නැතුව මෙමරි චිප් එකක වගේ රෙකෝඩිං ස්ටෝ කරගන්න ඕන. ඒක කරන්න පුලුවන්ද? ඒ කියන්නේ කැමරා දෙක කේබල් හෝ වයලස් ක්‍රමයකට කනෙක්ට් කරනවා මොබයිල්/ටැබ්/පීසි එකකට, ඊට පස්සේ මෙමරි චිප් එකක/හාඩ් එකක රෙකෝඩ් කරනවා. . 

විසදුම් 
පුලුවන් බං..මේ තියෙන්නේ භාන්ඩෙ..

cctv ගැටළු සහ විසදුම්

ගැටළු cctv system එකක power සම්බන්ධයෙන්
  
ගැටළු
        
DVR එකකට සාමාන්‍ය UPS එකකින් පවර් එක දුන්නට අව්ලක් නැද්ද? එහෙම UPS එකකින් පවර් එක දුන්නොත් කරන්ට් එක ගියාම DVR එක කොච්චර වෙලා වැඩ කරයිද? (කැමරා වලට නම් වෙන් වෙනම බැටරි තියනවා) 

විසදුම් 
ලාබම සහ වැඩි වෙලාවක් වැඩ කරන දේ නම් කාර් බැටරියකින් දෙන එක. UPS (සාමාන්‍ය) එකකට වඩා වෙලාවක් තියෙනවා.

බැටරියේ ඇම්පියර් ප්‍රමානය වැඩිවෙනතරමට හොදයි බැටරි කිපයක් සමාන්තරගත්ව සම්බන්ද කිරීමෙන් ඇම්පියර් ප්‍රමානය තවත් වැඩිකරගන්න පුළුවන්.

ගැටළු

2A cctv camera ekakata 5A පවර් එකක් දුන්නොත් කැමරා එක පිච්චෙයිද?

විසදුම් 
12V 30A
~ 360 W wage. pahalin thiyenne mama cameras walata deela thiyena 30A power supply eka and power storage system eka.